Бидэнтэй нэгдэх

Монголын Кино Дэлгэцийн Уран Бүтээлийг Хамгаалах Холбоо ТББ-ийн нэрийг 2016 оны 7 сарын 25-ны өдөр ОӨУБГ-т шинэчилэн бүртгүүлснээр ТББ-ийн гишүүнчлэлийг 7 сарын 26 -наас амжилттай эхлүүллээ. Уг бүртгэлийн үйл ажиллагааг КУБХХ-ны тэргүүн Д.Сумхүү КУБХХ-ны ТУЗ-ын гишүүн Г.Дарханбаяр, гүйцэтгэх захирал Д.Төгсөө нараар бүрдсэн ажлын хэсэг томилогдон ажиллаа.

Ингэснээр ТББ-аараа дамжуулан кино уран бүтээлчид маань уран бүтээлийнхээ эрх ашигийг хуулийн хүрээнд хамгаалуулах бүрэн боломжоор хангагдах юм.

 

2 Comments
  • Courtney Rose

    This is an amazing post!

    Бич сарын 15, 2015 Reply

Leave a Comment

Translate»