Бидэнтэй нэгдэх

2016 оны 5 сард МОКУЗ, ОӨУБГ- ын харилцан тохиролцсоны дүнд хоёр талын үүрэг оролцоог тусгасан хамтран ажиллах гэрээний загварыг хүлээлгэн өглөө. Уг хамтран ажиллан гэрээний загварт уран бүтээлчдийн эрх ашигийг хамгаалахтай холбогдон гарч байгаа бүхий л асуудлуудыг тусгахаар зорин ажилласан байна.

Хамтран ажиллах гэрээний загварыг ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭ татаж авна уу. Хамтран ажиллах гэрээний загварыг танилцуулбал:

Every now and then we see discussions proclaiming a profound change in the way we design websites.

 

Гэрээний загвар

/vc_column_text]

 

 

 

 

No Comments

Leave a Comment

Translate»