Бидэнтэй нэгдэх

Монголын Кино Уран Бүтээлийг Хамгаалах Холбоог төлөөлж, гүйцэтгэх захирал Д.Төгсөө, найруулагч Д.Ганболд нар “Намайг бууд ” буюу “Shoot Me” 2018 онд бүтээгдсэн бүрэн хэмжээний уран сайхны киног хамгаалах тал дээр гишүүнчилэлийн гэрээг байгууллаа. Ингэснээр уг уран бүтээлийг хууль бус нийтэд түгээх тал дээр МКУБХХ нь найруулагч Д.Ганболдын уран бүтээлийг хамгаалан ажиллах болно.

No Comments

Leave a Comment

Translate»