Бидэнтэй нэгдэх

Очир Фильмийн бүтээл болох ШӨНӨ ДУНДЫН ЯРИА 2 бүрэн хэмжээний уран сайхны кино IP ТВ-д тавигдахаасаа өмнө хамтран ажиллах гэрээн дээр гарын үсэг зурлаа. Ингэснээр IP ТВ тавигдсаны дараа facebook, youtube зэрэг сошиал сувгуудаар хууль бүс түгээлтийг КУБХХ зогсоох үүргийг хүлээх юм.

No Comments

Leave a Comment

Translate»